Regulament

Regulament

Prezentul regulament, denumit în continuare „Regulament”, stabileste regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea Web Suport, precum si regulile privind generarea ofertelor de asigurare prin intermediul paginii de internet www.teasiguri.ro. Folosirea serviciilor incluse în Regulament este echivalenta cu acceptarea conditiilor prezentului Regulament.

1. Subiectul care presteaza serviciile prin Internet

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Web Suport S.R.L. denumita în continuare Web Suport sau “Prestatorul de servicii” fiind asistentul in brokeraj al borkerului de asigurare MILLENIUM INSURANCE BROKER S.A.

1.2 Datele de identificare Web Suport: CUI: 28706511 – J40/7887/27.06.2011 BUCURESTI, Str. Miercani, Nr.57, Et.3. Ap.10.

2. Definitii

Prin definitiile folosite în Regulament trebuie înteles:

prestarea serviciilor pe cale electronica
efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta în acelasi timp a partilor.
utilizatorul
persoana fizica care detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau întreprinzatorul care foloseste pagina de internet;
contractantul
persoana fizica, juridica sau unitatea de organizare care nu detine personalitate juridica, care încheie contractul de asigurare si care este obligata sa achite prima de asigurare;
asiguratul
persoana, a carei viata, sanatate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;
asiguratorul
Societatea de Asigurari care acorda protectia de asigurare în baza contractului de asigurare încheiat;
contractul de asigurare
contractul în baza caruia asiguratorul se obliga sa îndeplineasca serviciile stabilite în cazul aparitiei evenimentului prevazut în contract, iar asiguratul de obliga sa plateasca prima;
conditiile generale de asigurare („CGA”)
hotarârile emise de asigurator, acestea reprezentând partea integrala a contractului de asigurare si normalizând încheierea si realizarea individuala a contractelor de asigurare, drepturile si obligatiile partilor contractului de asigurare si de asemenea modalitatea de achitare a serviciilor de catre asigurator;
consumatorul
persoana fizica care efectueaza activitatea juridica nelegata direct de activitatea economica sau profesionala a acesteia (de ex. persoana care depune declaratia de vointa prin intermediul paginii sau cea care încheie contractul de asigurare);

3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica

3.1 Tipurile de servicii prestate

În cadrul paginii de internet, Web Suport presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constând în prezentarea de oferte de asigurare precum si încheierea contractelor de asigurare.

3.2 Folosirea paginii si protejarea informatiilor transmise

Pagina de internet: www.teasiguri.ro poate fi folosita doar de persoanele majore, care au împlinit 18 ani detinând capacitatea deplina de a desfasura actiuni juridice. Web Suport depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.

4. Reguli privind generarea ofertelor de asigurare

4.1 Activitati legate de încheierea contractului

4.1.1 Utilizatorul, dupa citirea Regulamentului si alegerea unui produs de asigurare concret va completa formularul pentru cererea de oferta prin alegerea optiunii „Inainte”. În baza informatiilor oferite de Utilizator, sistemul efectueaza calculul primei de asigurare.

4.1.2 Daca Utilizatorului îi convine suma primei calculata de sistem, Utilizatorul alege varianta de plata a primei , dupa care completeaza câmpurile corespunzatoare referitoare la obiectul asigurarii, asigurat, datele asigurarii.

4.1.3 În cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat sa depuna declaratiile referitoare la:

  1. cunoasterea Regulamentului
  2. corectitudinea datelor oferite de Utilizator
  3. acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului.

Utilizatorul îsi poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite în marketing si telemarketing. Aceasta declaratie nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

4.1.4 In cazul politelor RCA, sistemul informatic Web Suport analizeaza cererea de oferta a Utilizatorului si pregateste automat oferta de asigurare, ce include date despre contractul de asigurare precum si informatii privind valoarea si modalitatea de plata a primei de asigurare.

4.1.5. In cazul celorlalte tipuri de polite, oferta este prezentata de operatorii Call Center.

4.1.6 Încheierea contractului de asigurare are loc în data intrarii în contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rate, ori in momentul confirmarii platii (pentru plata online).

4.1.7 Contractul de asigurare auto casco, prin folosirea paginii de internet poate fi încheiat de Utilizator doar daca autovehiculul asigurat se afla pe teritoriul Romaniei. În cazul încheierii contractului de asigurare auto casco, Utilizatorul este obligat sa se întâlneasca cu reprezentantul Web Suport pentru a efectua inspectia de risc a vehiculului asigurat în locul si ora stabilite de comun acord, inainte de intrarea in valabilitate a politei. Se va verifica conformitatea informatiilor oferite de Utilizator în cererea de oferta referitoare la autovehicul cu starea reala, în special: starea tehnica a vehiculului asigurat, documentele de provenienta si inmatriculare ale vehiculului solicitate de Asigurator si va realiza documentatia fotografica necesara.

4.2 Costuri legate de încheierea contractului

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afara de prima de asigurare. Folosirea paginii de internet si expedierea politei de asigurare nu sunt in sarcina utilizatorului.

4.3 Modalitatea de plata

Utilizatorul poate alege urmatoarele forme de plata pentru asigurare:

  • plata cu numerar
  • transfer bancar sau

Dupa încheierea contractului de asigurare, Web Suport trimite prin curier documentul politei de asigurare, la adresa indicata de Asigurat. În cazul asigurarii obligatorii RCA, pâna la data primirii prin posta a politei, Asiguratul se poate servi de documentul politei electronice împreuna cu dovada de plata a primei de asigurare sau a primei rate.

5. Protectia datelor personale

S.C Web Suport SRL („TeAsiguri.ro”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 21213.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, TeAsiguri.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.

Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) al carei valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a TeAsiguri.ro, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 21213, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre TeAsiguri.ro si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre TeAsiguri.ro si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre TeAsiguri.ro atat colaboratorilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

 Prin citirea prezentului Regulament ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

 Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Web Suport SRL, Miercani, nr. 57,Et.3, Sector. 1, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 Astfel, TeAsiguri.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

 TeAsiguri.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul TeAsiguri.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, TeAsiguri.ro poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigurători.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate..

6. Limba

Limba întrebuintata în relatiile dintre Utilizator, Asigurator si Web Suport precum si Insurer este limba romana.

7. Dreptul de autor si materiale incluse pe pagini

7.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, informatiile si materialele incluse în aceasta precum si sistemele acesteia sunt proprietatea Web Suport. Folosirea paginii www.teasiguri.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul în prealabil al Web Suport.

7.2 Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. Web Suport îsi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara înstiintarea în prealabil.

8. Modificarile Regulamentului

Web Suport are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor Regulamentului. Modificarile intra în vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Regulamentului pe pagina de internet împreuna cu marcarea numerica a urmatoarei versiuni a regulamentului. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia precum si întelegerea acestora. Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.teasiguri.ro este acceptarea hotarârilor prezentului Regulament.

Tip auto
Marca
Vehiculul este
Nr. Inmatriculare
Mod de completare (exemplu) : CT03AGS
Capacitate cilindrica
Putere (KW)
Masa maxima (kg)